Ketika kesadaran tak membuahkan tindakan

Mengawang dan berputar-putar

Lalu sirna dalam pusaran

Tak meninggalkan jejak

***

Jakarta, 28 Desember 2019