pexels.com
pexels.com

kelana

Sabtu dini hari, 11 November 2017, di kediaman yang hendak ditinggalkan.